Напечатать документ Послать нам письмо Сохранить документ Форумы сайта Вернуться к предыдущей
АКАДЕМИЯ ТРИНИТАРИЗМА На главную страницу
Институт Праславянской Цивилизации - Программа антиШилов

Железный А.
Происхождение русско-украинского двуязычия на Украине. Часть 4.
Oб авторе

Приложения


Приложение №1

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ
24 березня 1918 р.


Центральна рада ухвалила:

1. Всякого роду написи, вивіски тощо на торговельно-промислових, банкових та подібних закладах і конторах повинні писатися державною українською мовою, крім інших мов (коли б такими мовами ті написи були написані); при тім написи українською мовою мають бути на основній частині всього напису, на чільнім місці.

2. Ця постанова має силу і до всякого роду виробів, виготовлених на території Республіки, які мають етикетки, написи.

3. По всіх торговельно-промислових, банкових і т.п. закладах і конторах, які зобов'язані давати публічні справоздання, мовою в діловодстві має бути державна українська.

4. Губерніальні, повітові і міські комісари чи заміняючі їх установи та особи мають видати обов'язкові, на підставі цього закону, постанови, даючи на виконання означеного в § 1 термін до 2-3 тижнів, на виконання означеного в § 2, 3 — до 3 місяців, і караючи невиконання цих постанов в перший раз штрафом в 1 тис. руб., а при неоплатності — арештом до 2 місяців, в 2-м разі — штрафом 3 тис. руб. з заміною при неоплатності арештом до 3 місяців.

Нова Рада.-1918.-24 березня.

Приложение №2

ЗАКОН ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ПРО МОВИ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЇ
15 лютого 1919 р.


Закон

з дня 15 лютого 1919 р. про уживання мови у внутрішнім і внішнім урядованню державних властей і урядів, публічних інституцій і державних підприємств на Західній області Української Народної Республіки.

Українська Національна Рада постановила:

§ 1. Державною мовою на Західній області Української Народної Республіки є мова українська.

§ 2. Цю мову вживають у внутрішнім і внішнім урядованню всі державні воасті і уряди, публічні інституції і державні підприємства.

§ 3. Законно признаним національним меншостям полишається свободу уживання як усно так і в письмах їх матірної мови в урядових зносинах з державними властями і урядами, публічними інституціями і державними підприємствами.

§ 4. Закон цей обов'язує з днем його оповіщення.


За Виділ Української Національної Ради:

Д-р Горбачевський, в.р., Д-р Петрушевич, в.р.


Приложение №3

ПОСТАНОВА ВУЦВК І РНК УСРР ПРО ЗАХОДИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ МОВ
І ПРО ДОПОМОГУ РОЗВИТКОВІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(Выдержки)

1 серпня 1923 р.

… За короткий час існування Радвлади на Україні, незважаючи на відтягнення всіх сил культурного фронту, зроблено вже багато в справі розвитку української культури, в царині школи та книжки. Але ця робота не могла усунути нерівності культур, що витворилася внаслідок вікового утиску.

Через те найближчим завданням уряду мусить бути усунення цієї нерівності в царині національної культури.

Те ж саме завдання диктує Радянській владі ще й потреба зміцнення тісної спілки робітників і селян і ще більше пристосування державного апарату до потреб, до побуту й до мови українського народу. Для цього треба збільшити українізацію всього державного апарату.

Залишаючи й на майбутнє обов'язковість для службовців знання російської мови, що є засобом взаємин з найбільшою національною меншістю на Україні й з народами всієї Спілки, зокрема з російським народом, і вважаючи, що в сучасних умовах російська мова перестала бути засобом пригнічення в руках привілейованих класів, і навпаки, є засобом прилучення української культури до високорозвиненої, що має світове значення — російської культури, робітничо-селянський уряд України визнає за потрібне все ж таки протягом найближчого часу зосередити увагу держави на поширення знання української мови. Формальна рівність, що визнавалася до цього часу між двома найбільш поширеними на Україні мовами — українською та російською — недостатня. Внаслідок відносного слабого розвитку української школи й української культури взагалі, внаслідок відсутності потрібних підручників для навчання, відсутності підготовленого до певної міри персоналу --життя, як ми бачимо на досвіді, приводить до фактичної переваги російської мови.

Щоб усунути таку нерівність, робітничо-селянський уряд вживає низки практичних заходів, які, додержуючи рівноправність мов всіх національностей, що є на території України, мусять забезпечити українській мові місце, відповідне числу та питомій вазі українського народу на території УСРР.

Щоб досягти зазначену мету, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів постановили:

І. Загальні засади

1. Мови всіх національностей, що є на території України, проголошуються рівноправними.

2. Кожному громодянинові будь-якої національності забезпечується можливість в його зносинах з державними органами і в зносинах державних органів з ним користуватися рідною мовою.

3. Відповідно до переважного числа населення, що говорить українською мовою, вибрати, як переважаючу для всіх офіціальних зносин, українську мовую.

4. Відповідно до політичного та культурного значення російської мови та її поширеності на Україні, вважати за найпоширеніші на Україні обидві мови — українську та російську.

5. Згідно з цим робітничо-селянська влада звертатиметься до всього населення України в цілому обома найпоширенішими мовами — українською та російською.

6. В адміністративно-територіальних одиницях (районах, округах, губерніях), а також і в містах з більшістю населення, що належить до національних меншостей, органи влади користуються мовою більшості населення, з додержанням, проте, гарантій для решти національностей, що є в цьому районі.

Примітка 1. Національна меншість творить більшість для даної адміністративно-територіальної одиниці (чи міста) в тому разі, коли вона перевищує своїм числом половину всього населення.

Примітка 2. В тих місцевостях, де ні одна з національностей не має абсолютної більшості, органи влади користуються переважно мовою відносної більшості населення цієї місцевості.

7. На з'їздах, засіданнях Рад, зборах, мітингах, конференціях, прилюдних читанках і всіляких прилюдних виступах кожному громодянинові надається право вільно говорити своєю рідною мовою.


Приложение №4.

Харьковская Городская Управа
Администр. отд.

9.III.42 г. № 24/5-6

Всем районным бургомистрам г. Харьков

Уже почти четыре с половиной месяца прошло с того момента как могучим оружием непобедимой германской армии наш город был освобожден от жидовско-большевистской стаи угнетателей украинского народа. Пятый месяц уже над свободным городом рядом с победным германским флагом реет наш желто-голубой украинский флаг как символ новой жизни, нового возрождения нашей матери-отечества.

Однако к великому сожалению и стыду для всех нас украинцев еще и до сих пор сохраняется кое-где позорное большевистское наследие.

С огромным стыдом и с вполне понятным чувством гнева всем нам, украинской общественности, случается слышать в некоторых учреждениях, даже в районных управах, разговоры на русском языке со стороны государственных служащих, которые будто стыдятся своего родного языка.

Стыдно за них, становящихся гражданами освобожденного отечества. Позор и не место с нами тем, кто стыдится родного языка.

Мы этого не допустим, этого быть не должно.

Поэтому приказываю категорически запретить впредь кому бы то ни было из госслужащих разговоры на русском языке в служебное время в учреждении.

Обербургомистр г. Харькова (Проф. д-р Крамаренко О.И.)
Заместитель Обербургомистра (Кублицкий-Пиотих Л.Е.)
16.III.42 г.
/ГАХО. Ф. Р 3073, оп. 1, д. 2, л. 66/
(Перевод. Подлинный документ на украинском языке)


ВЕРНЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ДО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

28 серпня 1991р.

Верховна Рада України 24 серпня 1991 р. прийняла історичний документ — Акт проголошення незалежності України. Відтепер наша республіка — незалежна демократична держава.

На її території проживає більш як 110 національностей, серед яких: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, кримські татари, румуни, греки, гагаузи та ін. Разом з українцями вони становлять п'ятидесятидвохмільйонний народ України.

В попередні роки проводилась політика гноблення духовного життя націй, їх мов і культур. Ми зазнали важких деформацій і викривлень, свавілля і беззаконня в національному бутті народів. Цей гіркий час ми пережили разом без чвар і в злагоді.

Віднині наступає нова доба в розвитку міжнаціональних відносин на Україні. Президія Верховної Ради республіки бере на себе відповідальність, що проголошення незалежності України ніякою мірою не призведе до порушення прав людей будь-яких національностей.

Незалежна Україна як правова демократична держава, керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права в національній сфері, Декларацією про державний суверенітет України, забезпечить рівні політичні, економічні і соціальні права всіх громадян, повну свободу розвитку всіх національних мов і культур.

Президія Верховної Ради України.


Приложение №6

Промова Президента України
Леоніда Кучми

21 липня 1994 року

Визначаючи сьогодні внутрішню політичну стратегію, ми в першу чергу повинні розуміти те, що Україна є багатонаціональною державою. Будь-які спроби ігнорувати цей факт загрожують глибоким розколом у нашому суспільстві і крахом ідеї української державності. Україна — це рідна мати для всіх громадян, незалежно від того, якої вони національності, якого віросповідання, яку мову вважають рідною. Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою її державного статусу. Ми повинні повертати борги українській культурі і одночасно створювати найкращі умови для вільного розвитку національних культур всіх народів, що живуть на території України; консолідувати, а не роз'єднувати суспільство у цей переломний момент української історії.


Приложение №7

Рекомендации
круглого стола «Государственный язык — в информационное пространство Украины»,
проведенного Всеукраинским обществом «Просвита» имени Тараса Шевченко,
Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания,
Гостелерадио Украины и Мининформации Украины 22 ноября 1996 г.

(Выдержки)

Обсудив проблемы и пути реализации ст. 10 Конституции в информационном пространстве Украины, участники круглого стола считают необходимым:

Расценивать нынешнюю языковую ситуацию в обществе и информационном пространстве как ненормальную, как тяжкое наследие империи и прилагать все усилия государства для ее исправления, т.е. утверждения полноценного функционирования государственного языка и целенаправленного сокращения функционирования негосударственного, обеспечивая тем самым неотъемлемое право граждан Украины получать информацию на государственном языке.

Считать вещание и печатные издания на негосударственном языке явлением, которое по своим негативным последствиям представляет не меньшую угрозу национальной безопасности страны, чем пропаганда насилия, разврата, а также различные формы антиукраинской пропаганды.

Мининформации, Национальному совету, их представителям на местах активизировать деятельность, направленную на то, чтобы в течение 1997 года все государственные и негосударственные телерадиоорганизации (ТРО) Украины перешли на украиноязычный режим работы. Для этого разослать им предупреждения, что в случае нарушения этого условия после указанного срока к ним будут применены соответствующие санкции вплоть до лишения лицензий. Информация, полученная на негосударственном языке, должна идти в эфир в переводе или пересказе на государственный язык.

6. Кабинету Министров Украины обратиться к руководству радиостанций «Свобода» и «Голос Америки», а в случае необходимости и к Госдепартаменту и Конгрессу США с предложением о расширении их передач на территории Украины на украинском языке и существенном сокращении соответствующих передач на русском языке.

7. Кабинету Министров и Национальному совету удвоить тарифы на повторное получение лицензий тем ТРО, которые будут лишены их за нарушение языкового режима. Часть полученных от этого средств направлять на введение дополнительных должностей, в частности — литредакторов государственных ТРО для лучшего обеспечения языкового режима в эфире.

12. Мининформации ввести в начале ежедневных утренних передач специальную музыкально-спортивную передачу. По окончании передач после полуночи возобновить вечернюю песню-молитву об Украине.

13. Мининформации усилить рекламу украиноязычной книги, украиноязычных периодических изданий. В сфере рекламы предоставлять приоритеты явлениям, относящимся к украинскому, а не к чужому культурному миру.

15. Кабинету Министров уменьшить тарифы на распространение печатных периодических изданий на государственном языке в 100 раз, а на негосударственном — увеличить в 100 раз.

16. Верховному Совету принять закон об обложении высокой таможенной пошлиной иноязычной литературы и другой печатной продукции.


От участников круглого стола
Заместитель председателя Национального
совета Украины по вопросам телевидения
и радиовещания

/подпись/ М.Слободян


Председатель Всеукраинского
общества «Просвита» имени Тараса Шевченко


/подпись/ П.Мовчан


Приложение №8

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
ПОРУЧЕНИЕ
по результатам совещания по вопросу
о состоянии исполнения законодательства
о языках в Украине

22 ноября 1996 г.


П.И.ЛАЗАРЕНКО

Рассмотреть вопрос о возложении на Государственный комитет Украины по делам национальностей и миграции функций по осуществлению координации и контроля за проведением языковой политики в Украине; решить вопрос о введении дополнительной должности заместителя Председателя Комитета и создания соответствующего подразделения по этим вопросам.

Срок — до 1 февраля 1997 г.

Разработать в соответствии с Конституцией Украины новую редакцию Закона Украины о языке и Комплексную программу развития украинского языка.

Срок — до 15 января 1997 г.

Рассмотреть вопрос о введении льготных условий для издания и реализации украиноязычной печатной продукции.

Срок — до 20 января 1997 г.

Принять меры к улучшению финансирования подготовки и издания украиноязычных учебников и другой учебной литературы для образовательных учреждений.

Срок — декабрь 1996 г. — январь 1997 г.

Рассмотреть вопрос о финансовой поддержке программ обществ «Просвита», «Знання» и «Украина» в деле реализации языкового законодательства.

Срок — 25 декабря 1996 г.

Усилить контроль за внедрением украинского языка как государственного в деловодство и функционирование органов государственного управления и другие сферы общественной жизни всех регионов Украины.

Срок — постоянно.И.Ф.КУРАСУ

Внести предложения относительно образования Совета по вопросам языковой политики при Президенте Украины.

Срок — до 1 января 1997 г.В.П.БОРЗОВУ
М.В.ЗГУРОВСКОМУ
Ю.Ф.КРАВЧЕНКО
О.И.КУЗЬМУКУ
А.М.СЕРДЮКУ
А.И.ХОРИШКО
главам областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций


Принять неотложные меры к расширению сферы функционирования государственного языка в учебных учреждениях, активизировать работу по созданию нового поколения учебников и учебных пособий, разработке и внедрению украинской терминологии в учебных дисциплинах, более полному использованию украинского языка во внешкольной работе и всем учебно-воспитательном процессе.

Срок — в течение 1997 г.З.В.КУЛИКУ
Д.А.ХУДОЛИЮ

Проводить последовательную протекционистскую политику в отношении выпуска печатной продукции на украинском языке, создания благоприятных условий для украинской книги на книжном рынке, распространения украиноязычных изданий, в том числе газет.

Срок — в течение 1997 г.

Принять меры к усилению технических возможностей для приема отечественных телепрограмм во всех регионах Украины.

Срок — в течение 1997 г.В.М.ПЕТРЕНКО
З.В.КУЛИКУ


Предусмотреть в Положении о лицензиях, что непременным условием выдачи лицензий телерадиокомпаниям должно быть функционирование программ преимущественно на украинском языке.

Срок — 1 марта 1997 г.Д.И.ОСТАПЕНКО

Обеспечить неуклонное выполнение языкового законодательства в отношении функционирования государственного языка в учреждениях культуры, в деле комплектования библиотечных фондов (в частности периодикой), формировании концертной политики, репертуаров театров, поддержки и популяризации украинских коллективов и отдельных исполнителей, особое внимание уделять развитию украинского киноискусства.


/подпись/ Л.Кучма
05 декабря 1996 года
Исх. № 1-14/823

Приложение №9

РУССКАЯ ОБЩИНА
Общественная организация, зарегистрирована
в Управлении юстиции Киевской городской
госадминистрации

28 марта 1996 г. № 0044-96 г.О.

254205, Украина, Киев, Оболонский проспект, 9, кв 218 тел. 410-2421
10 декабря 1998 г.
г. Киев
Заявление

Cегодня, в день 50-летия принятия Организацией Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека, Русская Община Киева пикетирует Представительство ООН в Киеве. Цель пикетирования — привлечь внимание местной и международной общественности, средств массовой информации к фактам грубого и циничного попрания Прав Человека в сфере межнациональных отношений, которое, увы, имеет место в действиях украинских чиновников и совершается на основании украинских законодательных и подзаконных актов, противоречащих изложенным в Декларации принципам.

Мы заявляем: на территории Украины происходит целеустремленное, планомерное ущемление прав русского и русскоязычного населения — составной части народа Украины. Постепенное уничтожение русского языка и культуры на Украине сделает их недоступными не только для русских, но и для украинцев.

Опошляется национальное сознание путем принудительной и обвальной, фактически насильственной украинизации, невзирая на то, что русский — родной язык для 2/3 населения Украины.

Основной упор делается на сферу дошкольного воспитания, начального и среднего образования. Расчет здесь прост: после «изъятия» русского языка из системы образования Украины люди вынуждены будут учиться только на государственном языке.

Так, в начале сентября 1997 года, давая интервью радиостанции «Свобода», начальник Управления образования Киева пан Жебровский хвастал, что в 1997/98 учебном году в Киеве, благодаря титаническим усилиям возглавляемого им ведомства, пока осталось 20 русских школ.

А вот какая картина в целом по Украине: из 21 тысячи общеобразовательных школ, существовавших на начало 1998/99 учебного года, только в 3 тысячах обучение происходило на русском языке. Именуются эти школы «украинскими школами с русским языком обучения».

Еще хуже положение в Киеве, где на 01 сентября 1998 г. осталось всего 17 школ (по официальным данным), в которых обучение, пока еще, ведется на русском языке. При этом, в предыдущие годы соотношения количеств русских и украинских школ были таковы: в 1990 г. — 126 украинских и 155 русских, в 1991 г. — 135 украинских и 129 русских, в 1992 г. — 154 украинские и 72 русские, в 1993 г. — 289 украинских и 39 русских, в 1994 г. — 306 украинских и 35 русских, в 1997 г. — 360 украинских и 18 русских, что составляет менее 5% от их общего числа. Количество же детей, принятых в 1-й класс с русским языком обучения, в 1997/98 учебном году составило менее 9%, в 1998/99 учебном году — 5,7% (около 1,4 тысячи) от всех первоклассников. Детских дошкольных учебных заведений (детских садов) — ни одного. При этом русские в Киеве составляют более 22% населения.

Как осуществляется политика насильственной украинизации, можно увидеть на таком примере: в 1997 году, невзирая на протесты родителей, были насильственно переведены на украинский язык обучения школы №119 и №213 в Ватутинском р-не г. Киева. В мае 1997 года родители, чьи дети учатся в СШ №119, обратились с коллективным ходатайством в Главное управление народного образования г. Киева с просьбой не запрещать прием в 1-е классы с русским языком обучения. Вскоре последовала реакция властей: 19 мая, по инициативе администрации СШ №119, состоялась встреча группы родителей с представителями Управления народного образования Ватутинского района г. Киева и Киевского Главного управления народного образования. После того, как нескольким родителям была дана возможность высказать свои предложения и пожелания, слово взяла пани Крыжановская — ведущий инспектор Главного управления образования Киева. В своем выступлении вышеупомянутая пани сделала акцент на том, что она «как официальное лицо — представитель государства приехала разъяснить родителям законы Украины». По ее словам, согласно статье 10 Конституции Украины государство обеспечивает приоритетность украинскому языку, предоставив полную государственную поддержку украинским школам и классам.

«... Пусть Россия вам строит школы, обеспечивает их учебниками и учителями, поддерживает материально, как это делает Израиль».

Замечания родителей, что они как законопослушные граждане Украины, на основании украинских законов и международных норм, имеют право выбирать для своих детей язык обучения, во внимание приняты небыли.

«... Если Ваши дети будут учиться в украинских школах, на украинском языке, — им будут открыты все пути для полной реализации их возможностей: учеба в вузах, должности на госслужбе, престижная работа. Если же Вы добьетесь, чтобы Ваши дети получили образование на русском языке — на Украине у них будущего нет.

В России не открываются украинские школы, поэтому Вам должно быть совестно требовать для своих детей возможности получить среднее образование на русском языке».

Вот какими аргументами «переубеждают» родителей украинские чиновники. Письмо родителей Президенту Украины — гаранту Конституции — с просьбой защитить их права не возымело никакого эффекта: школы были переведены на украинский язык обучения.

И это происходит тогда, когда законопослушные граждане Украины платят из своих более чем скромных доходов налоги, но не могут дать своим детям образование на родном — русском языке.

Так, на деньги тех же русских и русскоязычных граждан Украины, из государственного бюджета осуществляется финансирование борьбы с русским языком.

При поступлении учащихся в 1-е классы от родителей намеренно скрывается их право выбора русского языка обучения и возможность (при наличии определенного количества заявлений) открывать классы с русским языком обучения. А это можно квалифицировать как грубейшие нарушения Всеобщей Декларации Прав Человека, Конвенции прав ребенка (принятой ООН в 1989 году и ратифицированной Украиной 27 февраля 1991 г.), нарушение статьи 10 Конституции Украины, статьи 25 Закона Украины «О языках» и других документов.

Трагичное положение сложилось и с изучением русского языка. Так, в школах с русским языком обучения в 10-м и 11-м классах на его изучение отводится всего 30 часов. В школах с украинским языком обучения изучение русского языка исключено с 1-го класса, хотя в средних классах русский язык пока еще изучается: в 5-ом — 1 час в неделю, в 6-ом — также 1 час, в 7-ом — 2 часа. В новом, 1998/99 учебном году, в этих школах отменяется преподавание русского языка в 10-х классах, и это несмотря на то, что дети учили русский язык предыдущие на протяжении предыдущих 9 лет, а ведь именно в старших классах происходит обобщение изученного материала на основе возрастных особенностей школьника. Родители, которые желают, чтобы их дети изучали русский язык, могут их определить на факультатив и, естественно, за дополнительную плату.

Курс русской литературы в 86% школ Украины изучается в переводе на украинский. В украинских школах с русским языком обучения ежегодно уменьшается количество часов, отведенных на изучение русской литературы и языка, например, в 9-х классах этих школ на изучение произведений Пушкина отведено всего 14 часов, Лермонтова — 5, Гоголя — 2 часа на весь учебный год.

Даже беглый взгляд на систему образования 80-х — начала 90-х годов позволяет сделать однозначный вывод, что в прошлом она была более демократичной и полнее учитывала национальные особенности и удовлетворяла духовные запросы народа Украины, чем нынешняя.

Родители имели право выбирать для своих детей язык обучения; сейчас же они этого права лишены. Количество часов, отводимых на изучение русского языка в украинских классах и украинского в русских классах, было одинаковым.

Можно с полным основанием говорить, что русские школы в Киеве уничтожены, оставшиеся будут упразднены к 2000 году, и на Украине этот процесс вошел в завершающую стадию.

На Украине гражданственность подменяется пошлым и фальшивым радикал-патриотизмом низкого пошиба, переходящим в русофобию.

Откровенным вызовом русскому и русскоязычному населению, проживающему на Украине, явился разработанный в администрации Президента и внесенный Кабинетом Министров на рассмотрение Верховной Рады в июле 1997 года проект Закона Украины «О развитии и применении языков в Украине», в котором государственным объявлен украинский язык и его употребление оговорено как обязательное во всех случаях, кроме частных разговоров, а за его неупотребление предусмотрены штрафы.

Ярким примером украинской государственной этнополитики являются Постановления Кабинета Министров Украины № 998 от 08 сентября 1997 г. «Об утверждении Комплексных мер по всестороннему развитию и функционированию украинского языка» и №1235 от 06 ноября 1997 г. «Об утверждении Программы развития и поддержки украинской культуры в г. Севастополе, обеспечения функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни города» и изданные на их основе, по всей Украине, местные нормативно-правовые акты, которые фактически ставят русский язык на территории Украины вне закона.

Русская Община Киева вынуждена была в этих условиях прибегнуть к такой форме протеста против действий властей, как пикетирование.

Во время очередного пикетирования 01 октября 1998 г. Горадминистрации Киева мы потребовали «освободить от занимаемых должностей Жебровского — начальника Главного управления образования г. Киева, Герасименко — заместителя начальника ГУ образования г. Киева, Крыжановскую — ведущего инспектора ГУ образования г. Киева, Головешко — заведующую Московским районным управлением образования г. Киева за их «успехи и достижения» на ниве русофобии, за закрытие русских школ и классов, русских детских садов, за создание условий, исключающих саму возможность получения образования на русском языке в Киеве, за грубое и циничное попрание Прав Человека». Наши требования в очередной раз проигнорировали.

Более того, Заявление и Обращение, переданные лично во время пикетирования пану Александру Омельченко (мэру Киева и Главе Киевской Горадминистрации), обильно цитировались и комментировались паном В. Герасименко на страницах известного своей «любовью ко всему русскому» «Вечірнього Києва». Там же он, заместитель начальника ГУ образования г. Киева, призывал к прокурорской расправе над нами. Чиновник, который с ведома руководства города создал специальные группы наблюдателей (мы их называем «мовные зондеркоманды»; их основная цель — следить за тем, на каком языке говорят учителя и ученики в школе), является одним из руководителей системы среднего образования в столице государства!

К нашему большому сожалению, ни мэр Киева А. Омельченко, ни его подчиненные не сочли возможным обсудить с нами изложенные в вышеназванных документах факты.

В письме пана А. Тимчика (заместителя Главы Киевской Горадминистрации), которое он направил нам 27 ноября 1998 г., то есть почти через два месяца после получения паном А. Омельченко наших Заявления и Обращения, не опровергнут ни один из приведенных фактов, но, тем не менее, утверждается, что «ни одного решения за последние пять лет о закрытии школ с русским языком обучения горадминистрация не принимала, поскольку это компетенция районных госадминистраций. Выбор языка обучения детей исключительно по желанию родителей. Открытие классов с русским языком обучения возможно при условии их наполнения учениками: 30 учеников в I-IX кл. и 35 учеников в X-IX кл»..

Но тогда почему можно открывать крымско-татарские, греческие, еврейские, немецкие, болгарские классы при наличии 8-10 детей (что явствует из письма Министерства образования Украины)? Почему по отношению к русским проявляется такая дискриминация?

«Требование относительно увольнения должностных лиц, указанных в обращении, не может быть выполнено, поскольку нет юридических оснований в соответствии с Кодексом законов о труде и трудоустройстве».

К сожалению, в таком правовом и демократическом государстве, как Украина, русофобия не может служить основанием для увольнения чиновника. Она — своего рода знак доблести и мерило преданности чиновника государству.

Исчерпав все возможности диалога с городскими властями, Русская Община Киева начала, с 1 декабря 1998 года, пикетирование администрации Президента Украины.

Никто из администрации Президента не вышел к нам. Видимо, господин Президент вспомнит русских, потенциальных избирателях, только перед выборами. Не опоздать бы.

Русская община Киева за период с 01 октября 1997 г. по 10 декабря 1998 г. провела 9 пикетирований. Сегодняшнее — десятое. И на всех рефреном звучало: «Прекратите гонения на русский язык, русские — не национальное меньшинство, соблюдайте наши права!!! ».

Но пока украинская власть глуха к нашим требованиям.

Приведенные факты — это лишь верхушка айсберга. Нет возможности в коротком заявлении осветить всю масштабность антирусской кампании, которая проводится на Украине. Но и приведенного достаточно, чтобы сказать: происходит самое страшное — разрушение единого русско-украинского духовного пространства.

Русский и украинский народы — братья. Русский и украинский — близкородственные языки, и отсутствие двуязычия как органичной и естественной среды существования человека, живущего на Украине, когда один язык является началом, а второй — продолжением его, является фактом абсурдным, ограничивающим стремление народа Украины к свободомыслию. Уничтожение вертикали образования на русском языке по всей Украине, попытки ограничить любыми способами возможность получения информации на русском языке невозможно оправдать желанием освободиться от так называемой «имперской власти».

Последствия этого антирусского процесса не заставят себя ждать. Когда нарушаются права человека — это преступно. Когда нарушаются права народа — это самоубийство для любого государства.

Мы обращаемся за поддержкой ко всем: помогите сохранить русский язык и культуру для всех граждан Украины как залог национального согласия, духовного единения и экономического благополучия.

Председатель Совета
К. Шуров


Приложение №10

Информационное агентство «Славянский мир»
15.02.99 (П. Курячий; Кременчуг) Украина
ИЗ ПИСЬМА К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ.

Есть такое китайское проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!». Мы, граждане Украины, да и, наверное, всех остальных частей бывшего СССР, живем именно в такую эпоху. Винить в этом можно и иноземцев, и наших руководителей, но во многом виноваты мы сами — так как сами захотели, чтобы время нашей жизни стало временем перемен. И попали как кур в ощип. Голосуя за необходимость перемен, мы не знали, что, полностью отказавшись от старой системы, наши руководители не приобретут способность действовать нам во благо, ибо они, вообще неспособны задумываться о нас, о своих гражданах. Да, они не помогают теперь другим компартиям и странам, но и до нас им дела нет. Они просто обалдели от возможности «пожить как на Западе», который они увидели раньше нас. Привыкшие жить не по совести, они и нас приучают к мошенничеству, называя его умением «делать деньги». Они разрушают все, причем, замахиваются и на самое святое — на нашу с Россией совместную историю.... Мои современники, население, испокон веку говорившее по-русски, привыкают думать, что по-настоящему родным, исконным языком для местного населения является язык украинский, а русский — язык угнетателей, пришельцев. История этого не подтверждает, но до правдивой истории никому нет дела. Невозможно назвать время, когда в Кременчуге говорили бы по-украински, ибо такого времени никогда не было. И, тем не менее, большевики постановили, что Кременчуг — украинский город, и, стало быть, нуждается только в украинской прессе. В нем на протяжении всего периода коммунистического правления не было ни одной газеты на русском языке. Все привыкли, что так и нужно. В школах преподавался украинский язык как обязательный предмет, и одновременно постоянно упоминалось, что украинский язык потому не может развиваться нормально, что его всегда преследовали, запрещали. Более того, и сейчас некоторые уверены, что и после «Великой Октябрьской» украинский язык продолжали преследовать (чему никто не может привести ни одного документального свидетельства). При этом как раз русский язык в советское время не пускали не только в общегородскую прессу, но даже в заводские многотиражки. В результате вдалбливания в головы горожан бессовестной лжи, иные начинают испытывать некое чувство вины перед украинским языком. Наши граждане уже просто не в состоянии задуматься о своих предках, о том, что они говорили по-русски. Недавно один такой озабоченный своей виной человек, сказал мне, здесь на этой земле вообще неприлично говорить о русском сознании, о русской национальности как коренной. О русском национализме здесь говорить не только неприлично, но даже странно. А почему собственно? С какой стати здесь появилось место для украинского национализма? Какие исторические причины создали почву для украинского национального сознания? Ответ лежит в недавней истории. Вспомните работы Ленина с его негодованием по поводу русского великодержавного шовинизма. Используя эти работы Ильича как программу, запущенную еще на деньги германского генерального штаба, коммунистические функционеры действовали очень четко. Многие из них, кстати, и не очень-то понимали, что делают. Просто выполняли решения вышестоящих партийных органов.... Наши нынешние правители на словах озабочены только одним: они хотят построить независимое государство. На деле, их строительство — это разрушение всего нашего общего прошлого, в котором, конечно, было много плохого, но ведь и хорошее тоже было. Похоже, что разрушение нашего общего национального сознания — одна из их главных задач. Они теперь уже без всякого стеснения объявили родной нам русский язык иностранным и пытаются выжить его из всех сфер нашей жизни.... Да раскройте, наконец, труды по нашей украинской истории, написанные любым добросовестным историком и вы обнаружите, что Богдан Хмельницкий, например, сражался за русских людей и во времена запорожской вольницы украинцев не было, а были «люди руськие». На русском языке говорит и всегда говорил юг и восток Украины. Это наш родной язык и он всегда был таким для нас и наших предков. Зачем наши чиновники и пресса разрушают наше языковое и национальное сознание? Кто и зачем навязывает нам «ридну мову»? Украинский язык родной (и тоне для всех) жителей запада Украины. Почему жители восточной и южной Украины должны отказаться от своего родного языка и перейти на язык Украины западной? Может быть потому, что его преследовал царизм? Так ведь даже это серьезные историки не подтверждают. Наоборот, есть совершенно бесспорные свидетельства того, что Российская академия наук издавала труды на украинском языке и внесла, таким образом, свой вклад в становление языка, развивавшегося на юго-западных землях. Главное, из-за чего чиновники так активно выживают русский язык, то, что на русском языке говорят в соседней с нами России. Сверхзадача таких чиновников — остаться на плаву, жить, как они привыкли: без совести и за наш счет. Этого можно достичь, только разделяя нас на группы, враждующие между собой. Житель Украины, съездивший в Россию и хлебнувший от милицейского беспредела, на долгое время, если не навсегда, проникнется нелюбовью к России, а затем и к «москалям». Приедет домой — рассуждений о плохих русских хватит надолго. Вот вам, пожалуйста, фон, на котором можно разводить любые спекуляции об исторической несправедливости со стороны «москалей», теперь, в наше время, уже просто русских.... Для громадного большинства населения родной язык — язык Богдана Хмельницкого, прямым потомком которого стал язык наших великих земляков Гоголя и Короленко. И если кому-то не нравится, что на этом языке говорит и наша родная сестра Россия, нам до этих «панов» не должно быть никакого дела. Давно пора понять, что идет процесс разрушения нашего прошлого, нашего исконного государства, нашей совместной с Россией истории. Давно пора дать серьезный отпор разрушителям по многим направлениям. В частности, пора заняться активной защитой родного нам русского языка. Это наш долг перед нашей историей и нашими предками. Пора вернуть его во все сферы жизни, откуда его пытаются вытеснить и, в первую очередь, в образование и официальное делопроизводство. Никто против украинского языка не выступает. Есть такой, и занимает данное ему Богом место рядом с русским языком. Но на Украине практически все города, в том числе все города-миллионеры, говорят по-русски. Украинский, тем не менее, сделан единственным государственным, а русский как бы не существует. Его пытаются сделать чужим. А ведь есть исторически бесспорные названия — Киевская Русь, Галицкая Русь и другие, что явно указывает на то, что земли эти русские и язык родной на них тоже русcкий. И Киев — мать городов русских, а не украинских. По поводу происхождения слова «Украина» до сих пор нет полной ясности. Утверждают, что оно сродни слову «край», что этим словом южнорусские крестьяне называли свою родину, когда уезжали в другие края. А вот территории, имеющие определенные границы или земли, населенные определенными народами, оно не обозначало. Когда оно впервые зазвучало как политический термин, население воспринимало его как немецкое изобретение. Затем пришли большевики и закрепили название «Украина» как политическую реалию. Тех, кто противился этому, не хотел, чтобы исконное название национальности «русский» меняли на новое «украинец», большевики просто уничтожали. Первые массовые жертвы Бабьего Яра именно те, кто пытался отстаивать свои исконные названия. Вот так обстоит дело с названием страны, национальности и языка.... То, что язык — это в первую очередь средство общения, знает каждый мало-мальски образованный человек. Украинский язык и на Украине для большинства населения не является средством общения, т.е. не выполняет основной своей функции. Сохранение культурного наследия — лишь одна из функций языка, хоть и важная, да не основная. А новые вожди молодого украинского государства заставляют певучую украинско-малорусскую мову быть служанкой в их политических играх и выполнять функции, до которых она еще не доросла. Вытеснение русского языка выгодно только разрушителям, бессовестным политикам, отделившим нас от наших родственников и друзей ими же придуманными границами, забывшим свое русское прошлое и разрушающим все подряд, как будто мечтающих сплясать на развалинах славянского пожара под иностранную дудку.


Оригинал книги «Происхождение русско-украинского двуязычия на Украине» на сайте «Русская община» по адресу www.russian.kiev.ua/books/zheleznyj/pdu2/pdu2.shtml

Железный А. Происхождение русско-украинского двуязычия на Украине. Часть 4. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.11917, 25.03.2005

[Обсуждение на форуме «Праславянская Цивилизация»]

В начало документа

© Академия Тринитаризма
info@trinitas.ru